Verzuimbeleid bespaart kosten

Verzuimbeleid bespaart kosten

goed verzuimbeleid helpt kosten besparenDriekwart van de MKB-bedrijven voert een actief verzuimbeleid en investeert bewust in een gezonde en veilige werkplek. Dat blijkt uit de Bedrijfsgezondheidscheck van Menzis en MKB-Nederland, die door 500 ondernemers is ingevuld.

Nu de pensioenleeftijd wordt verhoogd en er een structureel tekort op de arbeidsmarkt dreigt, is het steeds belangrijker dat werknemers zo lang mogelijk gezond en vitaal aan de slag kunnen blijven. Ook met het oog op de kosten van ziek personeel hebben werkgevers er veel belang bij om hierop structureel preventief verzuimbeleid te voeren. Uit ervaringscijfers blijkt dat de productiviteit met 5 procent stijgt en het verzuim met 15% daalt als medewerkers in een goede conditie worden gehouden. Het helpt ook om de werkdruk te beheersen en leidt tot minder verloop.

“Ik was verwezen vanwege spanningshoofdpijn en migraine klachten. Sinds ik gebruik mag maken van jullie diensten, heb ik die niet meer. Ik merk daarnaast dat ik veel losser ben in mijn nek en schouders en rug dan zonder behandeling en ook makkelijker beweeg. Ik stond er in het begin -toen de bedrijfsarts het voorstelde- sceptisch tegenover, maar ben heel blij dat ik het ben gaan proberen. Ik merk een directe relatie met ziekteverzuim: ik heb me het laatste jaar niet 1 keer ziek hoeven melden.

Preventief verzuimbeleid

Ruim de helft van de bedrijven is actief met preventie van gezondheidsproblemen, ook in de persoonlijke sfeer, en biedt medewerkers persoonlijke ondersteuning om gezond te blijven en problemen te voorkomen. Dat is begrijpelijk, omdat bedrijven juist met structurele preventie veel kosten kunnen besparen.

Ook het kabinet zet fors in op preventie. De ministerraad heeft op 12 april 2013 de agenda vastgesteld voor het Nationaal Programma Preventie. Het programma wordt de komende maanden nader uitgewerkt: kabinetsbreed en met vele maatschappelijke partners, waaronder zorgverzekeraars en ook MKB-Nederland.

Actief verzuimbeleid

In de gezondheidscheck geeft driekwart van de bedrijven aan het ziekteverzuim goed te bewaken en snel in actie te komen als een medewerker zich ziek meldt. Ook driekwart zegt betrokken te zijn bij de persoonlijke omstandigheden die invloed hebben op het welzijn en de gezondheid van medewerkers.

Stoelmassage als onderdeel van het verzuimbeleid

Goed verzuimbeleid is zowel gericht op preventie, als op snel herstel bij gezondheidsklachten. Stoelmassage op de werkplek (bedrijfsmassage) van Zakenmasseurs kan u hierbij zeker ondersteunen!

Neem contact op met Zakenmasseurs: telefonisch via 06-1888 6199, via e-mail naar martin@zakenmasseurs.nl of via de contactpagina. Of maak het uzelf gemakkelijk en laat Zakenmasseurs contact met ú opnemen!    Nieuws , , , ,
    error: Content is protected !!