Veel vragen over Het Nieuwe Werken

Veel vragen over Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken gaat in de toekomst mogelijk tot meer arbeidsconflicten leiden. Oorzaak hiervoor is een gebrek aan duidelijke afspraken tussen werkgever en werknemer over thuiswerken. Het aantal vragen over thuiswerken neemt toe.

Zijn werkgevers bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een ergonomisch verantwoorde werkplek voor de thuis werkende medewerker? Ja, op grond van de Arbowet is de werkgever verplicht om te zorgen voor een goede thuiswerkplek voor alle werknemers die regelmatig (één à twee keer per week) thuiswerken. Wie vanuit huis werkt en ten gevolge van een slechte werkplek lichamelijke klachten krijgt, kan zijn werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. Zie dit artikel met informatie over gewijzigde wetgeving per 1 juli 2012.

En mag een werknemer op een thuiswerkdag een half uurtje de deur uit voor een boodschap? De rechter heeft al eens een uitspraak gedaan in een zaak waarbij de werkgever het contract van een werknemer niet verlengde, omdat die thuis niet voldoende uren had gemaakt. De rechter stelde de werknemer in het gelijk omdat er geen duidelijk afspraken waren gemaakt. De rechter vond het de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat de medewerker thuis nog voldoende werk had.

Het is wel duidelijk dat de werkgever in ieder geval een grote verantwoordelijkheid draagt voor begeleiding van zelfstandig werkend personeel. Arbeidsvoorwaarden lopen achter op de snelle ontwikkeling die het nieuwe werken doormaakt. Er zijn vaak geen duidelijke richtlijnen voor het werken buiten kantoor, en dat leidt tot onenigheid over de rechten en plichten van thuiswerkers.

Medewerkers, Nieuws ,
error: Content is protected !!