Stress op het werk zal toenemen

Stress op het werk zal toenemen

stress werkEen grote meerderheid van de Europese arbeidskrachten maakt zich zorgen over werkgerelateerde stress, zo blijkt uit de tweede Europese opiniepeiling over veiligheid en gezondheid op het werk. In deze enquête, die in opdracht van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is uitgevoerd door Ipsos MORI, zijn de meningen van meer dan 35.000 mensen uit het algemene publiek in 36 Europese landen gepeild over onderwerpen als werkgerelateerde stress, het belang van veiligheid en gezondheid op het werk voor het economische concurrentievermogen en onderwerpen op het gebied van langer doorwerken.

Acht van de tien mensen (80%) van de beroepsbevolking in Europa denken dat het aantal mensen dat last heeft van werkgerelateerde stress in de loop van de komende vijf jaar zal toenemen; maar liefst 52% verwacht dat deze ‘sterk zal toenemen’. Dit stemt overeen met de uitkomsten van de ESENER-enquête van EU-OSHA over nieuwe en opkomende risico’s op het werk. Hieruit kwam naar voren dat 79% van de managers denkt dat stress een probleem is in hun bedrijf, waarmee stress op het werk voor bedrijven een net zo belangrijke factor is als ongevallen op het werk.

Werkgerelateerde stress behoort voor Europa tot de grootste uitdagingen op het gebied van gezondheid en veiligheid en brengt enorme kosten met zich mee in termen van problemen voor werkenden en economische prestaties. Ook bleek uit de opiniepeiling dat een grote meerderheid van de Europeanen (86%) het eens is met de stelling dat goede praktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk nodig zijn voor het economische concurrentievermogen van een land. 56% is het hier zeer mee eens. De meningen verschillen nauwelijks tussen werkenden en niet-werkenden (respectievelijk 86% en 85% is het eens met de stelling).

“Als gevolg van de financiële crisis en de veranderingen in de arbeidswereld worden er steeds hogere eisen gesteld aan werkenden. Het is dus niet verbazend dat werkgerelateerde stress een belangrijk punt van zorg is voor mensen,” aldus dr Christa Sedlatschek, directeur van EU-OSHA. “Een enorme meerderheid van de mensen – ongeacht leeftijd, sekse en grootte van de organisatie – verwacht dat de werkgerelateerde stress zal toenemen. Per land zijn er echter opvallende verschillen als we kijken naar de mensen die een ‘sterke stijging’ van de werkgerelateerde stress verwachten: zo maken de Noren zich de minste zorgen (16%), en de Grieken de meeste (83% ‘sterke stijging’). Het aanpakken van psychosociale risico’s is een belangrijk aandachtspunt in het werk van EU-OSHA om de levens van werknemers in alle delen van Europa te verbeteren.”

Tot slot is in dit Europees jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties uit de enquête gebleken dat 87% van het grote publiek in Europa vindt dat goede praktijken op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk belangrijk zijn om mensen te helpen langer te blijven werken voordat zij met pensioen gaan (waaronder 56% die dit ‘heel belangrijk’ vindt). Uit een recente Eurobarometer-enquête komt naar voren dat veel Europeanen klaar zijn voor actief ouder worden, maar dat de huidige veiligheids- en gezondheidsomstandigheden op het werk mogelijk verhinderen dat zij tot op hogere leeftijd doorwerken. Volgens Eurostat is de pensioengerechtigde leeftijd in Europa in het algemeen 65 jaar, maar bedroeg de gemiddelde leeftijd waarop mensen stoppen met werken in 2009 zo’n 61,5 jaar. In de Eurobarometer-enquête verklaarden vier van de tien (42%) Europeanen dat zij geloven dat zij het werk dat zij nu doen, kunnen blijven doen tot hun 65e of langer, terwijl 17% denkt hun huidige werk niet meer te kunnen doen wanneer zij de 59 zijn gepasseerd. EU-OSHA is actief betrokken bij de promotie voor het Europees jaar voor actief ouder worden 2012, om te onderstrepen dat het noodzakelijk is te zorgen voor een goede veiligheid en gezondheid op het werk voor alle leeftijdscategorieën.

Blijf de stress de baas! Een regelmatige behandeling stoelmassage zorgt voor de nodige ontspanning waardoor je de stress beter aankunt. Neem contact op met Zakenmasseurs voor een gratis kennismaking met onze stoelmassage!

Nieuws