Stoelmassage en Werkkostenregeling (WKR)

Stoelmassage en Werkkostenregeling (WKR)

stoelmassage en werkkostenregelingSinds 1 januari 2011 geldt een nieuwe regeling: de Werkkostenregeling (WKR). Door deze regeling kunnen bedrijven maximaal 1,4% van het totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte moet loonbelasting worden afgedragen in de vorm van een eindheffing van 80%.

De Werkkostenregeling komt in de plaats van de huidige regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Er is een overgangsregeling. Tot en met 2013 kunnen bedrijven ieder jaar opnieuw kiezen voor de Werkkostenregeling, of voor de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Na 2013 geldt de Werkkostenregeling voor alle werkgevers.

Update april 2013: De verplichte invoering van de werkkostenregeling is uitgesteld naar 2015. U heeft dus ook in 2014 nog de keus tussen òf het “oude” systeem van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting, òf de werkkostenregeling. Zoals het er nu naar uitziet, zal de regeling nog op een aantal punten worden vereenvoudigd zodat deze aantrekkelijker wordt voor het midden- en kleinbedrijf.

Door toepassing van gerichte vrijstellingen blijven bepaalde verstrekkingen en vergoedingen onbelast, en komen niet ten laste van de ‘vrije ruimte’. Hieronder vallen onder meer vergoedingen of verstrekkingen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbowet, zoals bijvoorbeeld een veiligheidsbril, speciale isolerende of beschermende kleding (werkleding) of een verplichte medische keuring.

Stoelmassage en werkkostenregeling

Hoe zit het met stoelmassage en werkkostenregeling bij bedrijven? De Belastingdienst zegt hierover het volgende:

Stoelmassage of reflexzonemassage
Een stoelmassage of reflexzonemassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

  • U hebt als werkgever een arboplan.
  • De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Deze regels komen overeen met de huidige regeling voor stoelmassage op de werkplek. Voor bedrijven die daar nu gebruik van maken verandert er (wat de stoelmassage betreft) dus eigenlijk niets met de komst van de Werkkostenregeling.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de site van de Belastingdienst, zoek op Arbovoorzieningen op de werkplek (werkkostenregeling) voor de juiste pagina.

Nieuws
error: Content is protected !!