Preventief

Preventief

Regelmatig, meestal wekelijks of tweewekelijks, komt de stoelmasseur bij u in het bedrijf. Medewerkers die voor de stoelmassage zijn aangemeld krijgen hun behandeling volgens een vast rooster of, indien gewenst, via intekenlijsten. De behandelingen stoelmassage kunnen worden aangevuld met houdingsadviezen, huiswerkoefeningen, etc.

Iedere drie maanden ontvangt u een beknopte rapportage over de achterliggende periode. Tenminste 2x per jaar is er een overleg om de gang van zaken te bespreken.

Oplossingen , ,