Bestuurswisseling Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs

Bestuurswisseling Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs

bestuurswisseling beroepsvereniging voor stoelmasseurs

In de bloemetjes gezet! Katrien de Graaf, Martine Lijftogt-Mackay, Martin Velthuizen.

Op 12 april 2014 was er een Algemene Ledenvergadering van de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs. Tijdens deze vergadering zijn Martine Lijftogt-Mackay en Martin Velthuizen toegetreden tot het bestuur van de BvS in de functies van respectievelijk secretaris en penningmeester. Medeoprichtster Katrien de Graaf trad, na ruim 4 jaar, af als bestuurslid.

Aanleiding

Tot eind vorig jaar bestond het bestuur van de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs uit voorzitter Alletta Schreuder, secretaris Judith Kroon en penningmeester Katrien de Graaf. Alletta heeft zakelijk een andere weg ingeslagen waar zij minder raakvlak heeft met het vakgebied stoelmassage, en voor Katrien zat de maximale termijn van 4 jaar er op.

Na een oproep onder de leden voor nieuwe bestuursleden hebben zich drie belangstellenden gemeld, waarvan een zich om gezondheidsredenen helaas moest terugtrekken. Martine en Martin bleven over en hebben daarna enkele maanden meegedraaid als kandidaat-bestuurslid. Dat verliep naar wederzijds genoegen, zodat het bestuur deze kandidaten van harte kon voordragen aan de aanwezige leden. Met algemene stemmen hebben die de kandidatuur bekrachtigd tot een benoeming.

Overdracht

Een en ander gaat nu ook formeel zijn beslag krijgen. De wijzigingen worden doorgegeven aan de de Kamer van Koophandel, de bankzaken worden overgedragen, etc. Hier gaat toch nog wel wat tijd overheen. Gelukkig blijft in ieder geval Katrien nog een tijdje beschikbaar als vraagbaak en raadgever.

Over de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs

De Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs (BvS) is opgericht in 2009 door ondernemers uit de stoelmassage-branche. De Beroepsvereniging wil de professionaliteit van stoelmassage bevorderen, de beroepsbelangen van de aangesloten stoelmasseurs behartigen en stoelmassage beter op de kaart zetten.

Jaarlijks houdt de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs minimaal 8 bijeenkomsten die gratis zijn voor leden van de BvS. Dit zijn netwerkbijeenkomsten, stoelmassage oefendagen en verdiepingsdagen (workshops over stoelmassage-gerelateerde onderwerpen).

Nieuws
error: Content is protected !!