Arboregels voor thuiswerker of telewerker

Arboregels voor thuiswerker of telewerker

arboregels thuiswerkenEen thuiswerker of telewerker valt ook onder de Arbeidsomstandighedenwet. Voor thuiswerken en telewerken zijn de arboregels soepeler dan voor een werkplek in een bedrijf. Telewerken en thuiswerken zijn niet hetzelfde: zie de informatie in het kader.

Werkgever moet informeren en afspraken maken

De werkgever moet de risico’s van het werk met de werknemer bespreken, en ook vertellen hoe deze risico’s te vermijden. Thuiswerk en telewerk hoort ook in de (verplichte) risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het is belangrijk om goede afspraken te maken over onderhoud, reparaties en vervanging van apparatuur die de medewerker nodig heeft, en ook over pauzes, afwisseling met ander werk en vergoedingen.

Verschil thuiswerk en telewerk
Thuiswerk is werk vanuit huis, zoals enveloppen vullen of de telefoon beantwoorden. Werk aan de woning zelf (zoals loodgieters of schilders), werk als hulp in de huishouding en verpleging of verzorging is geen thuiswerk.

Telewerk kan ook vanuit bijvoorbeeld een (internet-)café, en er is met computer en telefoon contact met de werkgever. Telewerken wordt ook wel Het Nieuwe Werken of HNW genoemd.

Goede werkplek thuis

Een medewerker heeft een goede werkplek nodig om het werk veilig en gezond te kunnen doen. Een goede werkplek bestaat minimaal uit een goede stoel, een goede tafel en de juiste verlichting. Als de medewerker deze zaken zelf niet heeft, moet de werkgever er voor zorgen. Voor thuiswerk met beeldschermen en computers gelden dezelfde eisen voor de inrichting van de werkplek als op kantoor.

Huisbezoek thuiswerkers en telewerkers

De werkgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van een werkplek thuis. De werkgever kan de medewerker daarom vragen of hij de thuiswerkplek mag (laten) onderzoeken. De medewerkers is niet verplicht iemand daarvoor in huis toe te laten. De Inspectie SZW (vroeger de Arbeidsinspectie) kan ook op bezoek komen om de arbeidsomstandigheden te controleren.

Arboregels voor telewerken

Er gelden minder arboregels voor telewerken dan voor regulier werk in het bedrijf van een werkgever. De werkgever is bijvoorbeeld niet meer verplicht voor een goede bureaustoel te zorgen. De werkgever moet wel weten wáár de medewerker wil gaan werken. Hij moet daarmee akkoord gaan en de risico’s van die werkplek uitleggen.

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)

Ook voor een ZZP’er (zelfstandige zonder personeel) zonder dienstbetrekking en de opdrachtgever gelden de rechten en plichten uit het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Bron: website Rijksoverheid.nl, bijvoorbeeld het artikel over thuiswerk en telewerk, en over de arboregels voor thuiswerk en telewerk.

Medewerkers , , , , , ,
error: Content is protected !!